Idėjos mažai virtuvei: dydis nėra svarbus
Maža virtuvė gali atrodyti kaip prakeiksmas arba labai didelis iššūkis. Turime susidarę visuotiną įspūdį, jog...